Logo

Peer-to-Peer (P2P)

Peer-to-peer (P2P) verwijst naar een gedecentraliseerd netwerkmodel waarin elke deelnemer (peer) direct met de anderen kan interageren, zonder tussenkomst van een centrale autoriteit of server. Dit model staat in contrast met traditionele gecentraliseerde netwerken, waarin gebruikers communiceren via een centrale server die de gegevensopslag, verwerking en distributie beheert. In een P2P-netwerk heeft elke peer gelijke macht en verantwoordelijkheid, en functioneert zowel als cliënt als server, afhankelijk van de behoefte.

In de context van cryptocurrencies, maakt de P2P-architectuur directe transacties mogelijk tussen gebruikers, wat bijdraagt aan de essentiële eigenschappen van decentralisatie, privacy en veiligheid. Bitcoin, als het eerste en meest bekende voorbeeld van een cryptocurrency, is gebouwd op een P2P-netwerk, waardoor gebruikers over de hele wereld rechtstreeks waarde kunnen uitwisselen zonder tussenkomst van banken of andere financiële instellingen.

Voor Immediate Edge-gebruikers biedt het P2P-model voordelen zoals lagere transactiekosten, omdat er geen centrale partijen zijn die kosten in rekening brengen voor het verwerken van transacties. Het biedt ook een hoger niveau van privacy en veiligheid, aangezien transacties rechtstreeks tussen gebruikers plaatsvinden, waardoor het risico op persoonlijke gegevenslekken en fraude wordt verminderd.

Bovendien faciliteert het P2P-model de toegang tot financiële diensten voor mensen die anders uitgesloten zouden zijn van het traditionele financiële systeem, vanwege geografische locatie, gebrek aan identificatie of andere barrières. Dit maakt deel uit van de bredere visie van cryptocurrencies om een meer inclusief en toegankelijk financieel systeem te creëren.

Het P2P-model speelt een cruciale rol in het succes en de adoptie van cryptocurrencies en gedecentraliseerde financiële diensten (DeFi), door het bieden van een robuust, veilig en toegankelijk platform voor financiële transacties wereldwijd. Voor platforms zoals Immediate Edge, benadrukt het P2P-model de waarde van decentralisatie in het bevorderen van een meer democratisch en efficiënt financieel ecosysteem

 
Icoon voor Geverifieerd door de community

Gerelateerde Glossary woorden

Exchange (Beurs)

Een cryptocurrency exchange, of beurs, is een platform waar gebruikers verschillende soorten cryptocurrencies kunnen kopen,

Read More >

Fiatgeld

Fiatgeld is een valutasoort die zijn waarde niet ontleent aan fysieke goederen of de waarde

Read More >

Gas (Ethereum)

In het Ethereum-netwerk verwijst “gas” naar de eenheid die de hoeveelheid rekenwerk en opslagruimte meet

Read More >